วันที่ 26 มกราคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อ่านแล้ว: 669

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 26 มกราคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตลาดน้ำสามชุก วัดป่าเลไลยก์ อุทยานมังกรสวรรค์ บึงฉวาก ณ จังหวัดสุพรรบุรี