วันที่ 24 มกราคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน

อ่านแล้ว: 542

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 24 มกราคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน มีการแสดงรำพัด ตัวแทนนักเรียนเล่าประวัติวันตรุษจีน ตอบคำถาม มอบรางวัลให้กับการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ โดยมี นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี นายนิพนธ์ อาจนิยม รองผู้อำนวยการ นายพรวิชัย บุญแก้ว รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา