ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ร่วมพิธีวันครู 16 มกราคม 2566 ครั้งที่ 67

อ่านแล้ว: 20

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 16 มกราคม 2566 ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ร่วมพิธีวันครู 16 มกราคม 2566 ครั้งที่ 67 โดยมีนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ผู้บริหารและคณะครูได้แก่ นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรัตดา ชาสอนตา นายเพชรราช บรรเทิงสุข นายสุภัจฉริยะ ใจตรง ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ครูจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2566" จากนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และมีการแข่งขันกีฬาเชื่อม สัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ