ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ร่วมพิธีวันครู 16 มกราคม 2566 ครั้งที่ 67

อ่านแล้ว: 595

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 16 มกราคม 2566 ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ร่วมพิธีวันครู 16 มกราคม 2566 ครั้งที่ 67 โดยมีนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ผู้บริหารและคณะครูได้แก่ นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรัตดา ชาสอนตา นายเพชรราช บรรเทิงสุข นายสุภัจฉริยะ ใจตรง ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ครูจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2566" จากนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และมีการแข่งขันกีฬาเชื่อม สัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ