ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมย้อนรอย ประวัติศาสตร์ ณ พระตำหนักเขียว

อ่านแล้ว: 65

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น.โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมย้อนรอย ประวัติศาสตร์ ณ พระตำหนักเขียว  โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ เป็นประธาน นำคณะหัวหน้าส่วนราชาการ  นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน กลุ่มศึกษานิเทศ สพม.ชัยภูมิ เข้าเยี่ยมชม ณ พระตำหนักเขียว นายชนาธิป สารีผล และ นายภานุพงศ์ สมดี เป็น มัคคุเทศก์ จากโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  นำเสนอ นิทรรศการผ้าไหม ห้องแสดงผ้าไหม  และ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดชัยภูมิ