ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดพิธีถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายพระอาการประชวรโดยเร็ว ด้วยการสวดมนต์

อ่านแล้ว: 74

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 5 มกราคม 2566  นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะครูบุคลาการทางการศึกษา และนักเรียน   ร่วมจัดพิธีถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา ทรงหายพระอาการประชวรโดยเร็ว  ด้วยการสวดมนต์   โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ  หอประชุม  9 ปี  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา