ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม แสดงความยินดีกับนางสาวฟารียา สุขสานต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดธิดามะขามหวาน งานถวายทองแด่เจ้าพ่อพญาแล และงานมะขามหวาน ประจำปี 2565

อ่านแล้ว: 71

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม แสดงความยินดีกับนางสาวฟารียา สุขสานต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดธิดามะขามหวาน  งานถวายทองแด่เจ้าพ่อพญาแล และงานมะขามหวาน ประจำปี 2565 อำเภอภักดีชุมพล นำโดยนายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูที่อยู่หน้าเวทีและอยู่ทางบ้านร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจ ในครั้งนี้ทีมงานคณะครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ร่วมแสดงวงดนตรีและ อำนวยความสะดวกกองประกวดธิดามะขามหวาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ