ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

Merry Christmas and happy new year ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านแล้ว: 67

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จัดกิจกรรม Merry Christmas and happy new year ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม