ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.2565

อ่านแล้ว: 182

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.2565 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ ที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ