วันที่ 5 ธันวาคม 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.2565

อ่านแล้ว: 1170

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.2565 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ ที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ