วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

อ่านแล้ว: 693

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดี โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ นายพรวิชัย บุญแก้ว และ นายนิพนธ์  อาจนิยม พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมพิธี ถวายราชสดุดี  ณ หอประชุม 9 ปี โรงเรียนภักชุมพลวิทยา