ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

อ่านแล้ว: 173

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดี โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ นายพรวิชัย บุญแก้ว และ นายนิพนธ์  อาจนิยม พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมพิธี ถวายราชสดุดี  ณ หอประชุม 9 ปี โรงเรียนภักชุมพลวิทยา