ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด "เจียงทองเกมส์" ปีการศึกษา 2565

อ่านแล้ว: 136

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด "เจียงทองเกมส์" ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 และ เขต 2  สมาชิกสภาจังหวัด อำเภอภักดีชุมพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ