ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

ให้การต้อนรับ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 160

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานในพิธีเชิญถุงพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้ผู้พิการทางสายตาจากสมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอดร้อยเอ็ด สาขาอำเภอภักดีชุมพล หรือผู้แทนเป็นผู้รับมอบถุงพระราชทานจำนวน 39 ราย ณ หอประชุมโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ตำบลบ้านเจียงอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ