ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

ประชุมปฏิบัติการ ปี 2565 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 127

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายงาน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ร่วมกันประชุมแผนปฏิบัติการ ปี 2566 เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ปี 2566 ณ ห้องประชุมมรกต         โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ