ประชุมปฏิบัติการ ปี 2565 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 596

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายงาน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ร่วมกันประชุมแผนปฏิบัติการ ปี 2566 เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ปี 2566 ณ ห้องประชุมมรกต         โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ