กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 547

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทพสถิตวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 เพื่อประชุม ชี้แจง นโยบายการจัดการเรียนการสอนและแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2/2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเทพสถิตวิทยา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ