โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมงานพิธี พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564

อ่านแล้ว: 628

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมงานพิธี พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว