ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

โรงรียนคอนสารวิทยาคมเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก

อ่านแล้ว: 136

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
โรงรียนคอนสารวิทยาคมเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565