ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

โรงเรียนคอนสารวิทยาคมอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนอยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

อ่านแล้ว: 161

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ว่าที่ร้อยเอกจีระศักดิ์ แต่งผิว ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคมได้เชิญผู้ปกครองและนักเรียนมรับเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนอยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.-10.00น.