โรงเรียนคอนสารวิทยาคมอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนอยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

อ่านแล้ว: 796

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ว่าที่ร้อยเอกจีระศักดิ์ แต่งผิว ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคมได้เชิญผู้ปกครองและนักเรียนมรับเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนอยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.-10.00น.