ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านแล้ว: 145

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 28 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม  ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ