ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านแล้ว: 555

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 28 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม  ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ