ว่าที่ร้อยเอกจีระศักดิ์ แต่งผิว คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ ทีว่าการอำเภอคอนสาร

อ่านแล้ว: 626

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ว่าที่ร้อยเอกจีระศักดิ์ แต่งผิว  คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ ทีว่าการอำเภอคอนสาร