โรงเรียนคอนสารวิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

อ่านแล้ว: 1000

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
จัดการประชุมผู้ปกครองนำโดย ว่าที่ร้อยเอกจีระศักดิ์ แต่งผิว ผู้อำนายการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายของทางโรงรียนเพื่อรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ครับ