วงโปงลางต้นน้ำซี และนายอุกฤษฏ์ มะลิวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้เข้ารับโล่ชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านแล้ว: 625

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 คณะวงโปงลางต้นน้ำซี โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกและนายอุกฤษฏ์ มะลิวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้เข้ารับโล่ชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ 2565 จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมสนับสนุนและขยายเครือข่ายเด็กหรือเยาวชน บุคคล และนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร