ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านแล้ว: 877

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 26 กันยายน 2565 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยนายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ประธานกรรมการ นายประยูร  มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กรรมการ และดร.บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ  กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ