วันที่ 23 กันยายน 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

อ่านแล้ว: 679

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 23 กันยายน 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ประเมินนักเรียนพระราชทาน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายประทีปแสง พลรักษา รองสพม.ชัยภูมิ และคณะกรรมการได้เข้าประเมิน โดย มีนายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา