วันที่ 8 กันยายน 2565 ประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

อ่านแล้ว: 685

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ซึ่งมีคณะกรรมการประเมินดังนี้ นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  ผอ.สพม.ชัยภูมิ ประธาน  ดร.สมยศ สุวรรณธีระกิจ อดีตผอ.สุรนารีวิทยา 2 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผศ.ดร.เสน่ห์  คำสมหมาย อดีตผอ.โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูบุคลากร ให้การต้อนรับ