นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านแล้ว: 1170

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 5 กันยายน 2565 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา นายไพฑูรย์ มณีจันทร์ นายธนวิสุทธิ์ สินนพรัตน์ และนางศศิพร ทรัพย์ประเสริฐ  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด "ศิลปะ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน (Art - Science - Innovation for Sustainable Society)”  ณ หอประชุมโรงเรียนเทพสถิตวิทยา