โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ บูรณาการสู่อาเซียน

อ่านแล้ว: 1092

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 1 กันยายน 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์บูรณาการสู่อาเซียน มีการประกวดแข่งขัน ประกวดชุดรีไซเคิล วาดภาพ ออกแบบโลโก้  เรียงความ Cover dance ตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์ เครื่องบินกระดาษ จัดสวนถาด จรวดขวดน้ำ  จตุรัสกล  และ  ประกวดสุภาพบุรุษไทยหัวใจอาเซียน โดยมี นายพรวิชัย บุญแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม 9 ปี โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา