นภว.เกมส์ กีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านแล้ว: 1146

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 22-24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นำโดย นายภัทราวุธ สิมช้า ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาภายใน นภว.เกมส์ กีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายอภิวัฒน์ สมคำพี่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ตัวแทนจากส่วนราชการในท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างนักเรียนในโรงเรียน ส่งเสริมการแสดงความสามารถ ด้านทักษะกีฬา ฯลฯ ฝึกฝนให้เป็นผู้นำ ผู้ตาม และการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้แก่นักเรียน