นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศ ให้การต้อนรับนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านแล้ว: 1008

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 1 กันยายน 2565  นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มอบหมายให้  นางสาวสิมาพร  ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และดร. คมสัน  หลาวเหล็ก  นางวิริยะสมร  บัวทอง และนางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้การต้อนรับ นางสาวสุชาดา  แทนทรัพย์  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในการตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนเทพสถิตวิทยา