โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา อบรมโครงการสร้างแกนนำเพื่อเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาเด็กในสถานศึกษา

อ่านแล้ว: 682

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างแกนนำเพื่อเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาเด็กในสถานศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เป็นแกนนำในการ ให้คำปรึกษาเฝ้าระวัง การแก้ไขปัญหาในวัยเรียน  โดย บ้านพักเด็กและเยาวชน จ.ชัยภูมิ และ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน จ.ชัยภูมิ โดย มี นายชนาธิป  สารีผล  ประธานสภาเด็กและเยาวชน จ.ชัยภูมิ กล่าวรายงาน ต่อ  นายพรวิชัย บุญแก้ว  รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี   ณ อาคารภักดีชุมพลประทานพร   โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา   อ.ภักดีชุมพล   จ.ชัยภูมิ