มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ในการเข้าร่วมการแข่งขัน “FMS Business Pitching Challenge ไอเดียสร้างสรรค์ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน” เนื่องในโอกาส ครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและการประกวดการคัดลายมือ ภาษาอังกฤษ-ไทย-จีน

อ่านแล้ว: 782

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ในการเข้าร่วมการแข่งขัน “FMS Business Pitching Challenge ไอเดียสร้างสรรค์ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน” เนื่องในโอกาส ครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีการส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวด 2 ทีม ได้แก่ทีมที่1 ทีม JT มีของดีมาโชว์ และทีมที่2 ทีม Power Puff Girl ได้รับรางวัลเข้าร่วม และนางสาวพันทิพา เพ็ชรแท้ นักเรียนระดับชั้น ม. 6/4 เข้าร่วมการประกวดการคัดลายมือ ภาษาอังกฤษ-ไทย-จีน ครั้งที่ 4 จัดโดยชมรมสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปราจีนบุรี ภายใต้โครงการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ได้รับรางวัล ระดับมาตรฐานระดับสูง-ภาษาจีน (high-standard level (Chinese)) ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ