ยินดีต้อนรับ นายพรวิชัย บุญแก้ว เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สู่รั้วเขียวเทา

อ่านแล้ว: 846

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 19 สิงหาคม 2565  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ให้การต้อนรับ นายพรวิชัย บุญแก้ว เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สู่รั้วเขียวเทา ด้วยความยินดียิ่ง และให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนต่างๆ ณ อาคารภักดีชุมพลประทานพร โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา