วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านแล้ว: 754

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และมอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565