นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ให้การต้อนรับ ส.ส.สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

อ่านแล้ว: 722

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา นายไพฑูรย์ มณีจันทร์ นายธนวิสุทธิ์ สินนพรัตน์ ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ให้การต้อนรับ ส.ส.สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนเทพสถิตวิทยา