โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

อ่านแล้ว: 862

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 
นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ครูวันนัด โพธิ์กะต้น ครูไพรวัลย์  พรหมจริยะพงษ์ ครูกิตติกร ไชยบทและครูทนงศักดิ์ เติมผล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ โดยมีนางสาวอัจฉรา อาษาสู้ นายอำเภอภักดีชุมพล ประธานในพิธี  ณ คลองสวนหมู บ้านดงสวรรค์ ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ