โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาการคำนวณ เรื่อง เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ “Please keep me”

อ่านแล้ว: 505

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้ ครูยุภา บุญสระ และครูศิริชัย อ้อนอุบล  นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาการคำนวณ เรื่อง เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ “Please keep me” ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จัดโดยสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ