นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

อ่านแล้ว: 880

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา     นายไพฑูรย์ มณีจันทร์ นายธนวิสุทธิ์ สินนพรัตน์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุม โรงเรียนเทพสถิตวิทยา