โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ร่วมประชุม วางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อันเป็นอัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนเทพสถิตวิทยา

อ่านแล้ว: 501

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา นายไพฑูรย์ มณีจันทร์ และ นายธนวิสุทธิ์ สินนพรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเทพสถิตวิทยา เข้าร่วมประชุม วางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อันเป็นอัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนเทพสถิตวิทยา