โรงเรียนภูเขียวรับการนิเทศ ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านแล้ว: 4680

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ และรับการนิเทศ ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ และรับการนิเทศ ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธาน นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ประธานสหวิทยาเขตภูตะเภา – ทุ่งกะมัง นายนพดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี และนายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็น คณะกรรมการนิเทศในครั้งนี้ ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว