โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้รับรางวัลเกียรบัตรระดับเหรียญทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง

อ่านแล้ว: 4355

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้รับรางวัลเกียรบัตรระดับเหรียญทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง