โรงเรียนคอนสารวิทยาคม Big Cleaning Day

อ่านแล้ว: 4949

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564  นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับความอนุเคราะห์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลาให้เจ้าหน้าที่มาพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ