โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4

อ่านแล้ว: 5081

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ปิยะพล เถื่อนพาชิน และ รองผู้อำนวยการได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00น.-11.00น. โดยมีการรักษาความปลอดภัยตามมาตรการการป้องกันโรคโควิค-19