ประชุมประจำเดือน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

อ่านแล้ว: 6119

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น โดยนางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมประจำเดือน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อรับนโยบายการบริหาร และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19)