โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

อ่านแล้ว: 6105

โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนและติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ