โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น เปิดเรียน 1/2564 แบบ On-site เรียนเต็มรูปแบบ

อ่านแล้ว: 6379

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เปิดเรียน 1/2564 แบบ On-site เรียนเต็มรูปแบบ โดยใช้แนวทาง 6 มิติ เป็นกรอบในการป้องกันการระบาดของโรค COVID-9 และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษ