โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

อ่านแล้ว: 3099

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน นายประยุทธ์ วรรณประเขา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นายชัยพงศ์ ฤทธิ์ขจร  คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ตลาดเย็นอำเภอบ้านเขว้า