โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนจัดกิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์ Open House ปีการศึกษา2563

อ่านแล้ว: 4873

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนจัดกิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์ Open House ปีการศึกษา2563 โดยมีนายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาาชัยภูมิเป็นประธานในพิธีเปิด  โดยการมีการจัดนิทรรศการของนักเรียนห้องเรียน EIS,IS ห้องเรียนปกติ การเเสดงผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ห้องเรียนทวิศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาการบัญชี โดยมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการให้ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการอย่างมากมาย