การตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงปริมาณของสถานศึกษาในสังกัด สพม.ชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 3908

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ นายประทีปแสง พลรักษา ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงปริมาณของสถานศึกษาในสังกัด สพม.ชัยภูมิ (โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ นายประทีปแสง พลรักษา ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงปริมาณของสถานศึกษาในสังกัด สพม.ชัยภูมิ โดยมี นางกาญจน์สุดา  จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวปภาวรา ประเสริฐ ศึกษานิเทศน์ และนางสาวกาญจนา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศน์ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 (โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน)