โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อ่านแล้ว: 4793

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา